Wykłady sekcyjne w listopadzie (30 listopada)

11. 29. 2017

Przypominamy, że 30 listopada o godz 11.00 w MCK SOKÓŁ odbędą się wykłady: sekcji medyczno-psychologicznejprzyrodniczo - geograficznej A

 

dla tych 2 sekcji obowiązuje zamiana sal tj.

sekcja medyczno-psychologiczna ma zajęcia w  sali im. Sichrawy

sekcja przyrodniczo-geograficzna A ma zajęcia w sali im. Barbackiego

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Szukaj na stronie