Przypominamy, że najbliższy wykład SUTW (audytoryjny) odbędzie się 9 listopada o 11.00 w Bibliotece PWSZ (Aleje Wolności 40).

11. 08. 2017

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Szukaj na stronie