Sądecka Biblioteka Publiczna zaprasza na poetycko-muzyczny WIECZÓR WSPOMNIEŃ o zmarłych poetach Sądecczyzny

10. 30. 2017

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Szukaj na stronie