Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ zaprasza na XII edycję Labiryntu Historii - wejściówki i rezerwacja miejsc pod nr telefonu: 18-448-26-56 w MCK SOKÓŁ

10. 17. 2017

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Szukaj na stronie