Wykład prozdrowotny - 12 października 2017

10. 13. 2017

W czwartek, 12 października 2017 roku, w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ odbył się otwarty wykład prozdrowotny zrealizowany w ramach projektu „Zdrowy Senior - Kompleksowy program profilaktyki zdrowia dla osób starszych” pod tytułem „Choroby uroginekologiczne”, który wygłosiła Grażyna Korolewicz. 

fot. T. Legutko

fot. T Legutko

 

Projekt „Zdrowy Senior - Kompleksowy program profilaktyki zdrowia dla osób starszych” jest współfinansowany ze środków otrzymanych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach  rządowego programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Szukaj na stronie