Wykłady sekcyjne w październiku

10. 11. 2017

Jutro, 12 października w MCK SOKÓŁ odbędą się wykłady wszystkich sekcji:

w godzinach 9.00 - 11.00
sekcja kulturoznawcza
sekcja przyrodniczo- geograficzna B

oraz w godzinach 11.00-13.30
sekcja medyczno-psychologiczna
sekcja przyrodniczo-geograficzna A

W tym dniu sekretariat nieczynny - pracownicy są od godziny 8.20 w SOKOLE w punkcie informacyjnym SUTW

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Szukaj na stronie