XXVII Forum Ekonomiczne: zdjęcia z panelu: Innowacyjność jako odpowiedź na potrzeby starzejącego się społeczeństwa

09. 25. 2017

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Szukaj na stronie