Sesja plenarna XXVII Forum ekonomicznego w Krynicy Zdroju: "Zdrowie a rozwój gospodarczy"

09. 07. 2017

Krynica - drugi dzień VIII Forum III Wieku

 

7 września 2017 r. Forum III Wieku stanowiło część  XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy. Pierwszym punktem programu był nasz udział w odbywającej się w Pijalni Głównej Sesji Plenarnej.

W panelu zatytułowanym „Zdrowie a rozwój gospodarczy”, Ministrowie Zdrowia z Litwy, Danii, Węgier, Ukrainy i Polski starali się odpowiedzieć na pytanie, czy w działaniach poszczególnych rządów zdrowie obywateli jest priorytetem. Ministrowie przedstawiali wyzwania przed jakimi stają ich kraje w obliczu zmian demograficznych – starzejącego się społeczeństwa, dużego ruchu ludności pomiędzy państwami i ucieczki wykształconych specjalistów, przede wszystkim lekarzy i pielęgniarek do  krajów, które nie ponosząc kosztów ich kształcenia, czerpią profity z ich zatrudniania. Podkreślano, że w ramach Unii Europejskiej przyjęto pewne wspólne rozwiązania np. w sprawie ograniczenia palenia tytoniu. Każdy z krajów idzie jednak własną drogą starając się szukać najlepszych rozwiązań. Różnice wynikające ze stopnia zamożności poszczególnych krajów, nie pozwalają na unifikację dostępności do procedur medycznych w całej Unii Europejskiej.

Temat zdrowia szczególnie interesuje naszą grupę wiekową, dlatego warto było posłuchać jakie działania w tym zakresie są podejmowane w Polsce, jakie w mającej bardzo dobrze zorganizowaną służbę zdrowia, zamożnej, niewielkiej Danii, a jak przedstawia się sytuacja w borykającej się z wieloma trudnościami Ukrainie.

 

Maria Halina Starzyk, Barbara Gieroń

 

fot. T. Legutko

fot.T. Legutko

fot. T. Legutko

 

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Szukaj na stronie