Forum III Wieku na XXVII Forum ekonomicznym w Krynicy: panel 1: SILVER GENERATION. SREBRNE POKOLENIE POTENCJAŁEM SREBRNEJ GOSPODARKI. BEZPIECZNY SENIOR - KONSUMENT NA RYNKU USŁUG I PRODUKTÓW

09. 07. 2017

Srebrne pokolenie, srebrnej gospodarki – bezpieczny senior.

 

Ożywioną dyskusją na Forum III Wieku w Krynicy, przy obecności kilkuset słuchaczy UTW z całej Polski, rozpoczęliśmy nasze starania by dowiedzieć się od wspaniałych zaproszonych gości jak mamy to robić by się rozwijać i podnosić naszą świadomość konsumencką. Dzień wcześniej na wręczeniu nagrody Człowieka Roku Pani Premier Szydło powiedziała m.in. "bardzo istotna jest świadomość konsumencka naszych Rodaków". Moderatorem panelu i witającym znamienitych gości była prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW i Sądeckiego UTW Wiesława Borczyk. Reprezentująca niemiecką Federację Seniorów dr Renate Heinisch w skrócie przybliżyła funkcjonowanie i zakres działalności jej Federacji. Minister Elżbieta Bojanowska opisała funkcjonowanie Rady Polityki Senioralnej działającej przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej. Dowiedzieliśmy się że pojęcie "srebrna gospodarka" nie pochodzi od naszych srebrnych włosów ale od srebrnych foteli dla seniorów, które w pociągach w Japonii kiedyś tak były oznaczone. Prezes GUS dr Grażyna Marciniak podała szereg danych statystycznych obrazujących skalę starzenia się społeczeństwa i konsekwencji z tego wynikających. Ciekawe inicjatywy Firmy Tauron zaprezentował jej wiceprezes Grzegorz Lot. O świadomości konsumenckiej czy też jej braku mówił prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marek Niechciał i nie tylko on. Niedawno wspólnie z minister Elżbietą Rafalską podpisał wielki projekt „ Bezpieczny i aktywny Senior” , który zakłada wielką kampanię informacyjno-edukacjną skierowaną wyłącznie na seniorów. Ufni, nie przyzwyczajeni do krętactw, nieczytający umów zapisanych małymi literkami – bo brak okularów, wierzący w uczciwość kontrahenta, sprzedawcy, jakże często jesteśmy zaskakiwani utratą pieniędzy, zaufania, zdrowia i spokoju. Ten temat podjęła i go rozwinęła prezes Związku Emerytów i Rencistów dr Elżbieta Ostrowska. Seniorzy stają się coraz bardziej otwarci na nowe wyzwania technologiczne, stają się "królami rynku" i o nich szczególnie trzeba dbać. W trakcie dyskusji padało szereg ciekawych haseł "Nie znasz , nie otwieraj", "kodeks dobrych praktyk" - one będą tylko wtedy zrealizowane gdy My Seniorzy sami będziemy chcieli więcej wiedzieć. Oszuści i krętacze zawszy będą "mądrzejsi" a My – no cóż ciągle jeszcze sprawdzamy w praktyce to przysłowie "Mądry Polak po szkodzie".

 

Krzysztof  Niewiara

 

 

fot. P. Drozdzik

fot. P. Droździk 

 fot. P. Droździk

fot. P. Drozdzik

 

fot. P. Droździk

fot. P.Drozdzik

fot. P. Droździk

 

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Szukaj na stronie