Forum Trzeciego Wieku 2017

08. 04. 2017

Forum III Wieku to cykliczne, coroczne, międzynarodowe wydarzenie, zainaugurowane  w 2009 r. Celem Forum III Wieku jest zwrócenie uwagi na wyzwania przed jakimi stoi świat,  a w szczególności Europa, w kontekście starzejącego się społeczeństwa oraz mobilizowanie ośrodków rządowych, samorządowych, niezależnych grup badawczo-naukowych, organizacji pozarządowych, a także środowisk gospodarczych do wypracowania i wdrażania rozwiązań systemowych.

fot. P. Droździk

Obrady Forum III Wieku, obejmujące m.in.: debaty, panele dyskusyjne oraz warsztaty, koncentrować się będą na zagadnieniach dotyczących problematyki polityki senioralnej, w tym  ochrony zdrowia i polityki społecznej, edukacji i aktywności osób starszych w życiu publicznym, praw osób starszych, nowoczesnych technologii oraz „srebrnej gospodarki”. Konferencji, która odbędzie się w Nowym Sączu i w Krynicy-Zdroju, perle polskich uzdrowisk, towarzyszyć będą wydarzenia kulturalne i spotkania integracyjne. Uczestnikami Forum będą liderzy Uniwersytetów Trzeciego Wieku a także przedstawiciele gminnych i miejskich rad seniorów oraz organizacji pozarządowych z kraju i zagranicy, działających na rzecz  osób starszych.

 fot. W. Szwenik

Gośćmi Forum będą przedstawiciele rządu, parlamentu, samorządu terytorialnego, świata nauki, środowiska biznesu oraz eksperci krajowi i zagraniczni.

 fot. W. Szwenik

Organizatorami Forum III Wieku są: Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku we współpracy z Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz Fundacją Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego.

 

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Szukaj na stronie