ZNAMY TERMIN FORUM III WIEKU !

06. 27. 2017

 

ZNAMY TERMIN FORUM III WIEKU !

IX Forum III Wieku, międzynarodowa konferencja towarzysząca Forum Ekonomicznemu w Krynicy Zdroju odbędzie się w dniach 6-9 września 2017 r.

Program Forum III Wieku to 3-dni ważnych i ciekawych sesji plenarnych, debat, paneli dyskusyjnych, prezentacji, warsztatów obejmujących problematykę aktywizacji i edukacji osób starszych. Ramowy program wydarzenia znajdą Państwo poniżej.

IX Forum III Wieku mające na celu propagowanie godnego, zdrowego i aktywnego stylu życia osób starszych organizują:

• Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Sączu,

• Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku,

• Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego,

z wieloma partnerami publicznymi, społecznymi i gospodarczymi.

Forum III Wieku jest cykliczną, międzynarodową konferencją, której celem jest zwrócenie uwagi na wyzwania przed jakimi stoi świat, a w szczególności Europa, w kontekście starzejącego się społeczeństwa oraz mobilizowanie ośrodków rządowych, samorządowych, niezależnych grup badawczo-naukowych, organizacji pozarządowych, a także środowisk gospodarczych do wypracowanie rozwiązań systemowych odnoszących się do tego zagadnienia.

Uczestnikami Forum będzie 200 liderów uniwersytetów trzeciego wieku z kraju i z zagranicy oraz organizacji senioralnych.

Gośćmi Forum III Wieku będą przedstawiciele rządu, parlamentu, samorządu terytorialnego, świata nauki, NGO, środowiska przedsiębiorców oraz mediów.

Konferencji towarzyszyć będą wydarzenia kulturalne i artystyczne.

Głównym Partnerem Forum III Wieku jest Województwo Małopolskie.

Słuchaczy Sądeckiego UTW zainteresowanych udziałem w 2-gim dniu konferencji Forum III Wieku na Forum Ekonomicznym w Krynicy Zdroju tj. 7 września 2017 r. zapraszamy do zapisywania się w sekretariacie SUTW. Ilość miejsc ograniczona.

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Szukaj na stronie