V Zjazd Sądeczan

05. 18. 2017

W imieniu Społeczno-Kulturalnego Towarzystwa „Sądecznin” zapraszamy na V Zjazd Sądeczan na starosądeckich błoniach, który odbędzie się 28 maja (niedziela).

Rozpoczęcie mszą świętą o godz. 10.00 na starosądeckich błoniach przy ołtarzu papieskim. od 11.30-17.30 różnego rodzaju atrakcje: jarmark regionalny, loterie, konkursy, pokazy ratownictwa i prezentacje kół gospodyń wiejskich, występy artystyczny. Dokładny program dostępny na stronie internetowej Sądeczanina.

Zapraszamy także na „Wieczorne Sądeczan Rozmowy” 27 maja o godz. 17.00 w Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w St. Sączu (ul. Batorego 23, Stary Sącz).

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Szukaj na stronie