Wykład audytoryjny w maju oraz Walne Zebranie Sprawozdawcze

05. 15. 2017

25 maja 2017r. - wykład audytoryjny w MCK „SOKÓŁ”

od 11.00  do 13.00

„Nowoczesne i bezpieczne finanse seniora” - wykład przeprowadzi mec. Wojciech Nalepa; sala im. Lipińskiego;

Po wykładzie audytoryjnym w „MCK SOKÓŁ” odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze .Do udziału w zebraniu zobowiązani są: Zarząd, Komisja Rewizyjna, Samorządy sekcji (tj. Starostowie, Wicestarostowie, Przewodniczący Sadów Koleżeńskich sekcji oraz Członkowie Rad Programowych)  oraz delegaci wybrani z każdej sekcji podczas wyborów samorządów w listopadzie.

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Szukaj na stronie