Wykłady sekcyjne w maju - 11.05.2017

05. 12. 2017

11.05.2017r. w Małopolskim Centrum Kultury „SOKÓŁ” w Nowym Sączu odbyły się wykłady wszystkich sekcji SUTW.

Wykład sekcji kulturoznawczej: „Obcokrajowcy w Nowym Sączu i na Sądecczyźnie od średniowiecza do współczesności” przeprowadził Jerzy Leśniak.

fot. A.Łopuch

fot. A. Łopuch

Wykład sekcji medycznej i profilaktyki zdrowia: „Problemy urologiczno-ginekologiczne osób w wieku dojrzałym” przeprowadziła Grażyna Korolewicz. Więcej o wykładzie: http://www.sutw.pl/index.php/item/897-wyklad-prozdrowotny-11-05-2017 

Wykład sekcji przyrodniczo-geograficznej „Złoty pociąg i inne tajemnice ziemi Wałbrzyskiej okiem geologa” wygłosiła dr Patrycja Wójcik-Tabol.

fot. A. Łopuch

fot.A. Łopuch

Wykład sekcji psychologicznej „Agresja - jak ją rozumieć, jak sobie z nią radzić” przeprowadziła Jolanta Piesiewicz-Miłek.

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Szukaj na stronie