Wykłady sekcyjne w kwietniu wg harmonogramu:

04. 10. 2017

20 kwietnia: godz. 11.00-13.00

sekcja kulturoznawcza: 

„Polacy na wschodzie. Język polski na Kresach na przykładzie Ukrainy” - dr Jerzy Kowalewski; sala Sichrawy,  SOKÓŁ

W drugiej części zapraszamy na spotkanie z poezję Franciszka Opyda pt: "Moje wiersze pisze życie"

sekcja medyczna i profilaktyki zdrowia: „Zasady racjonalnego odżywiania się, zmiany w piramidzie żywienia, problemy dotyczące odżywiania się ludzi starszych” dr Joanna Chłopicka; sala Barbackiego, SOKÓŁ

oraz

27 kwietnia godz. 11.00-13.00

sekcja geograficzno-przyrodnicza: 

„Maria Skłodowska-Curie i materiały promieniotwórcze” - dr Ewa Koszowska; sala Sichrawy, SOKÓŁ

sekcja psychologiczna:

„Autentyczność i wolność, czyli o własnościach ludzkiej egzystencji” - dr Piotr Obacz; sala Barbackiego, SOKÓŁ

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Szukaj na stronie