Warsztaty wokalno-muzyczne w ramach projektu "Seniorzy aktywni w kulturze"

04. 09. 2017

W ramach projektu „Seniorzy aktywni w kulturze” realizowanego przez Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku przy wsparciu Miasta Nowego Sącza odbywają się warsztaty wokalno-muzyczne adresowane do sądeckich seniorów. Zajęcia prowadzi pani Barbara Porzucek.

Na zajęciach słuchacze poszerzą swoją wiedzę na temat form muzycznych, technik kształcenia głosu, rozwijają swoje umiejętności wokalne.

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Szukaj na stronie