Warsztaty plastyczno-rękodzielnicze w ramach projektu "Seniorzy aktywni w kulturze"

04. 09. 2017

W ramach projektu „Seniorzy aktywni w kulturze” realizowanego przez Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku przy wsparciu Miasta Nowego Sącza odbywały się warsztaty plastyczno-rękodzielnicze, których odbiorcami byli sądeccy seniorzy. Zajęcia prowadziła pani Elżbieta Winiarska.

Na warsztatach tych uczestnicy zgłębiali tajniki robótek ręcznych, decoupage’u oraz innych form plastycznych.

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Szukaj na stronie