Minister Jarosław Gowin: O wsparciu dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku w nowej strategii dla nauki i szkolnictwa wyższego

09. 21. 2016

Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, podczas uroczystego otwarcia Forum III Wieku, w Nowym Sączu, w środę 7 września br. podziękował za aktywność edukacyjną  liderom Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

"To fantastyczny fenomen społeczny trwający w Polsce od wielu lat" – mówił minister o Uniwersytetach Trzeciego Wieku.Przypomniał swoje związki z wieloma UTW w Małopolsce, którym pomagał  w ich powstaniu i w których prowadził wykłady.

Poinformował  o nowej strategii dla nauki i szkolnictwa wyższego.Jeden z jej filarów obejmuje szereg przedsięwzięć i programów, które mają zwiększyć społeczną odpowiedzialność uczelni oraz instytucji naukowych.

"Nauka powinna służyć każdemu z nas, nauka powinna służyć społeczeństwu. Chcemy, żeby naukowcy wyszli z murów  uczelni"  mówił minister.


Strategia Jarosława Gowina opiera się na trzech podstawowych filarach: Konstytucji dla nauki, która przyniesie zmiany systemowe w szkolnictwie wyższym, Innowacjach dla gospodarki, w których łączą się komercjalizacja badań i partnerstwo z biznesem oraz Nauce dla Ciebie – programowi społecznej odpowiedzialności nauki.

W części Strategii "Nauka dla Ciebie" jeden z programów dotyczy  wsparcia dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku.Pilotażowa edycja programu ruszy już w październiku, a jej budżet wyniesie 4 mln zł.

Oficjalnie minister  J. Gowin ogłosił  nową strategię dla nauki i szkolnictwa wyższego w piątek, 9 września 2016 r. 

http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/nowa-strategia-dla-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego.html

Forum III Wieku  przyjęło  w dniu 9 września "Stanowisko  o wzmocnieniu współpracy Uniwersytetów Trzeciego Wieku  z uczelniami wyższymi i środowiskiem naukowym w realizacji idei uczenia się przez cale życie i kształcenia ustawicznego, rozwijanie solidarności międzypokoleniowej"

http://www.forumtrzeciegowieku.pl/index.php?option=com_k2&view=item&id=1614:stanowisko-forum-iiii-wieku&Itemid=101

 

http://www.forumtrzeciegowieku.pl

 

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Szukaj na stronie