Prezent od Przewodniczącego Światowej Federacji UTW: Karta Uniwersytetów Trzeciego Wieku

09. 15. 2016

fot. T. Legutko

 

fot. J. Banach

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Szukaj na stronie