Trzeci dzień Forum III Wieku 09.09.2016 - Miasteczko Galicyjskie

09. 15. 2016

Debata w Miasteczku Galicyjskim.

Uczestnikami pierwszego panelu byli goście spoza granic naszego kraju reprezentujący polonijne i polskie UTW. Jako pierwsza głos zabrała goszcząca na Forum Trzeciego Wieku dr  Ewelina Hrycaj Małynicz, kierująca od lat Polskim Lwowskim Uniwersytetem. Przed 23 laty założycielom tego uniwersytetu przyświecały następujące cele: edukacja, aktywizacja seniorów i integracja Polaków, którzy znaleźli się poza granicami kraju, zachowanie tożsamości narodowej i mowy polskiej. Podtrzymanie więzi z Polską ułatwia udział w Forum III Wieku, kontakty z UTW w Olsztynie i Mokotowskim UTW. Zaapelowała o możliwość przyjazdów seniorów - lwowiaków na tygodniowe pobyty do Polski.

Kolejną panelistką była znana nam doc. dr Barbara Fustoczenko z Grodna. Przypomniała na wstępie, że od końca wojny proces wynaradawiania wszystkich Polaków był tak wielki, że wiele pokoleń nie miała nawet szansy uczenia się j.polskiego. Macierz Polska na Białorusi, która jest patronem UTW skutecznie się temu przeciwstawiała. Dziś 800-1000 uczniów deklaruje chęć uczenia się j.polskiego.

W Wilnie Akademię III Wieku, działającą od 5 lat, prowadzi Marian Grygorowicz. Seniorzy polscy czuje się tam wykluczeni, dlatego Akademia  stara się przeciwdziałać temu wykluczeniu  angażując prawników. Pracują nie tylko jako wykładowcy, ale i konsultanci w Związku Polaków na Litwie. Polacy zrzeszają się w stowarzyszenia zawodowe: naukowców, medyków, prawników. Akademia wileńska współpracuje z lokalną prasą, zaprasza tez na uroczystości patriotyczne i opiekuje się kwaterą legionistów na Rossie, a także zapoznaję z zabytkami.

Irena Duchovska - kierownik UTW w Kiejdanach rozpoczęła pięknym wierszem sławiącym Żmudź utrwalona na kartach sienkiewiczowskiego "Potopu". Źmudź, Lauda to kraina, gdzie nieliczna garstka ludzi związanych z Polską dba o tradycję i język. Na dowód tego zaprezentowała artystyczną grupę "Issa", która zaśpiewała pieśń o Laudzie.

Maryna Fon Otto z Zaporoża przedstawiła  nowozałożoną Szkołę III Wieku dla seniorów. Ma ona charakter integralny: niemiecko - polsko, służy integracji seniorów w zakresie literatury i sztuki. Bardzo  cennym doświadczeniem jest współpraca z Forum III Wieku. Natomiast Valentyna Babenko z Towarzystwa Języka i Kultury Polskiej w Zaporożu zaapelowała o umożliwienie im lepszego kontaktu z literaturą polską.

 

Barbara Kosek reprezentowała Polski UTW w Austrii, z Wiednia, którego założycielem był Sławomir Iwanowski. Od roku rozpoczęli współpracę z wiedeńską placówką Polskiej Akademii Nauk, dzięki czemu uzyskali stałe miejsce spotkań i wykładów a także kontakty z polskimi uczelniami.

Maria Harcuła

fot. A. Łopuch

fot. A. Łopuch

fot.M. Frużyński

fot. M. Frużyński

Sesja Plenarna w Nowym Sączu - Część II

Panel dyskusyjny - Znaczenie i potrzeba partycypacji osób starszych w życiu publicznym.

Paneliści:

Barbara Szafraniec – Przewodnicząca Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów; Ewa Piłat – Pełnomocnik Rektora UJ ds. Jagiellońskiego UTW;

Małgorzata Nitek – Zastępca Redaktora Naczelnego, Dziennik Polski;

Łukasz Salwarowski – Redaktor Naczelny, Głos Seniora;

Sylwia Ambroży - Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Paneliści dyskutowali o tym, jak skutecznie edukować seniorów, aby zmobilizować do aktywnego i zdrowego starzenia się oraz wykorzystać dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Podzielili się też swoim doświadczeniem z dotychczasowej pracy w tym zakresie i doszli do następujących wniosków:

Edukacja seniorów winna przebiegać wszelkimi dostępnymi kanałami;

- gazety /starsze pokolenie lubi papier/,

- Internet

- kościół

- plakaty

- wolontariat seniorów,

- media lokalne i ich współtworzenie przez seniorów – liderów.

- w ramach samorządów lokalnych powoływać Gminne Rady Seniorów.

Przy ich organizacji i działalności udzieli pomocy POROZUMIENIE O PARTNERSTWIE zawarte w dniu 9 września 2016r. w Nowym Sączu pomiędzy Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, ul. Jagiellońska 18, 33-300 Nowy Sącz, reprezentowaną przez Zarząd w imieniu, którego działa: Wiesława Borczyk – Prezes, a Ogólnopolskim Porozumieniem o Współpracy Rad Seniorów z siedzibą w Krakowie, reprezentowanym przez  Barbarę Szafraniec - Przewodniczącą.  

Do kontaktów roboczych wyznacza się:

   a} po stronie Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku; Wojciecha Nalepę {Tel.:{18} 443- 57-08, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. };

   b} po stronie Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów:  Barbarę Szafraniec  {Tel. 512-056-887}.

 

Rozalia  Kulasik

 

fot. W. Szwenik

fot. A. Łopuch

 fot. M. Frużyński

fot. W. Szwenik

fot. M. Frużyński

fot. M. Frużyński

fot. W. Szwenik

fot. W. Szwenik

M. Frużyński

 

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Szukaj na stronie