Drugi dzień Forum III Wieku - 8.09.2016 r. Krynica Zdrój

09. 15. 2016

Forum III Wieku w Krynicy

 

Ósmego września obrady Forum III Wieku były częścią XXVI Forum Ekonomicznego w Krynicy. Dzień rozpoczął się bardzo interesującą sesją plenarną z udziałem polityków z Litwy, Rumunii, Węgier i Polski. Dyskutowano na temat: „Jakiej solidarności potrzebuje Europa”.

            Panele dyskusyjne naszego Forum były wydarzeniem specjalnym Forum Ekonomicznego. Pierwszy nosił tytuł: „Czy „srebrna gospodarka” może stanowić szansę rozwoju społecznego i ekonomicznego regionów? Priorytety starzejącego się społeczeństwa”. Moderator mec. Wiesława Borczyk i biorący udział w dyskusji paneliści podkreślali konieczność stworzenia długoletniej strategii polityki senioralnej, likwidacji różnego rodzaju barier, spójnych programów. Starzejące się polskie społeczeństwo stwarza szansę rozwoju wielu dziedzin, np. szkolnictwa, przemysłu farmaceutycznego, mediów. Kierowane do tej grupy wiekowej specjalne programy powinny być tworzone w regionach, a najlepsze rozwiązania znajdować naśladowców. Politycy zaś powinni wsłuchiwać się w głos seniorów, reagować na ich problemy i starać się znaleźć finanse na realizację różnorodnych form pomocy tej części społeczeństwa.

Panel drugi „Senior – obywatel. Jak wykorzystać potencjał i aktywność seniorów dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego” prowadziła Małgorzata Stanowska  Dyrektor Lubelskiego UTW i Wiceprezes AIUTY (Międzynarodowej Federacji UTW).

Leif Hallber, Honorowy Prezydent Europejskiej Unii Seniorów proponował między innymi - walczyć ze stereotypami na temat starości, kształcić się przez całe życie, pozwolić emerytom z ogromnym doświadczeniem nadal pracować. Zwracano uwagę na rozwój organizacji pozarządowych i konieczność ograniczenia barier administracyjnych przy ich powstawaniu, zmniejszenia udziału środków publicznych w ich finansowaniu – więcej środków powinno pochodzić z filantropii. W Polsce aktywność seniorów jest mała, tylko 2.7 % należy do stowarzyszeń . Wyzwaniem jest więc pobudzenie ich do aktywności i wykorzystanie ich możliwości. Problem ten wymaga także rozwiązania w ramach prac parlamentarnych i rządowych, propozycje zmian w tym obszarze ukażą się w najbliższym czasie.

W Krynicy mieliśmy zaszczyt spotkać się ze specjalnymi gośćmi naszego Forum – Francois’em Vellasem z Uniwersytetu w Tuluzie - Prezydentem Międzynarodowej Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku , Leifem Hallerem ze Szwecji – Honorowym Prezydentem Europejskiej Unii Seniorów oraz z Różą Thun – eurodeputowaną do Europarlamentu.

 Halina Starzyk

Sądeccy Seniorzy mogli uczestniczyć w panelach i debatach  XXVI Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdrój w dniu 08.09.2016 dzięki realizacji przez Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku  projektu „Srebrna gospodarka szansą na rozwój Sądecczyzny” zrealizowanego przy wsparciu finansowym Miasta Nowego Sącz. 

fot. P. Droździk

fot. P. Drożdzik

fot. P.Droździk

fot. P. Droździk

for.P. Droździk

fot. P. Droździk

 

P. Droździk

fot.P. Droździk

fot. P. Droździk

fot. P. Droździk

 fot.W. Szwenik

fot. K.Baran

fot. W. Szwenik

fot. W. Szwenik

fot. K. Baran

 

fot. W. Szwenik

fot. J. Banach

fot. K. Baran

fot. J. Banach

 fot. W. Szwenik

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Szukaj na stronie