Wizyta studyjna - warsztaty

09. 06. 2016

„Polonio! - Razem możemy więcej” - tak brzmi tytuł projektu współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą.  Już od niedzieli gościmy 24-osobową grupę przedstawicieli Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Towarzystw Polonijnych spoza granic naszego kraju: Ukrainy, Białorusi, Litwy i Austrii.

Ukrainę reprezentują Towarzystwo Języka i Kultury Polskiej w Zaporożu oraz Lwowski Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Towarzystwie Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej; Białoruś - Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie; Litwę - Akademia Trzeciego Wieku w Wilnie i Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Stowarzyszeniu Polaków w Kiejdanach. Z Wiednia przyjechali reprezentanci Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wiedniu.

fot. J. Banach

fot. W. Szwenik

fot. W. Szwenik

Pierwszy dzień, wyjątkowo słotny, wypełniły warsztaty zorganizowane przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku prowadzone przez dwóch prawników reprezentujących Federację: Daniela Jachimowicza i Wojciecha Nalepę. Mówili o działalności samorządów w Polsce i organizacji  pozarządowych,  o metodach pozyskiwania funduszy na działalność uniwersytetów i stowarzyszeń. Uczestnicy przedstawiali sytuację i możliwości prowadzenia tego typu działalności w ich krajach. Dalszą część poprowadziła Prezes Ogólnopolskiej  Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - pani Wiesława Borczyk oraz członkinie Zarządu SUTW. Zachęcały do działań integracyjnych ze środowiskami akademickimi i lokalnymi oraz współpracy międzypokoleniowej.

 

Dzień drugi wypełniła wycieczka do Krakowa.

fot. J. Banach

fot. J. Banach

fot. J. Banach

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Szukaj na stronie