Forum III Wieku na XXVI Forum Ekonomicznym 2016 Nowy Sącz - Krynica Zdrój 7-10.09.2016

09. 06. 2016

Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku i Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Partnerzy  XXVI Forum Ekonomicznemu w Krynicy Zdroju i Nowym Sączu, są organizatorami ósmej edycji  Forum III Wieku.

Forum III Wieku jest miejscem, gdzie chcemy postrzegać zmiany demograficzne nie jako zagrożenie, ale jako wielką  szansę dla rozwoju społecznego i ekonomicznego, dla  organizacji pozarządowych i podmiotów biznesowych, w wielu obszarach jak np. ochrona zdrowia, zdrowy styl życia, opieka społeczna, ekonomia i finanse, edukacja, kultura, turystyka, sport, rekreacja, transport, mieszkalnictwo, inwestycje w infrastrukturę i nowe technologie. "Srebrna gospodarka" ma szansę stać się motorem wzrostu gospodarczego; zaczyna się wówczas, gdy podmioty gospodarcze dostrzegają w seniorach potencjalnych klientów, grupę szybko rosnącą liczebnie, posiadającą znaczną siłę nabywczą, charakteryzującą się stałością preferencji nabywczych.

Realizujemy  wielosektorowe działania na rzecz seniorów, polityki senioralnej, srebrnej gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego. Tematy te stanowią przedmiot debat na Forum III Wieku w Nowym Sączu i Krynicy Zdroju, od 7 do 10 września  br.

W  tym wydarzeniu  zgłosiło udział  ponad 200 liderów Uniwersytetów Trzeciego Wieku, reprezentujących  środowisko osób starszych,  słuchaczy - studentów UTW, z kraju i zagranicy. W Forum III Wieku uczestniczą także reprezentanci innych organizacji seniorskich,  jak również wielu zaproszonych gości, zainteresowanych tematyką starzejącego się społeczeństwa i procesów demograficznych, w tym. Honorowy Prezydent Europejskiej Unii Seniorów Leif Hallberg ze Szwecji  i Prezydent Światowej Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku prof. ekonomii Francois Vellas, z Uniwersytetu w Tuluzie, Francja.

Powoli, ale skutecznie udaje nam się zwalczać stereotypy w myśleniu o osobach starszych. Wiemy, że seniorzy nie są jedynie  obciążeniem dla państwa, gospodarki czy społeczeństwa. Widzimy w nich ogromny potencjał, który może służyć rozwojowi  kraju i regionów. To aktywna grupa konsumentów, niepozbawiona aspiracji.

Serdecznie zapraszamy na

·         Uroczyste otwarcie Forum III Wieku  i debatę o polityce senioralnej, w dniu  7 września br. w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu o godz. 16.00;  zapowiedział swój udział wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin oraz marszałek województwa małopolskiego Jacek Krupa i wielu znanych polityków oraz ekspertów;

Zapraszamy także na panele dyskusyjne Forum III Wieku, w dniu 8 września br. w Krynicy-Zdroju:

·         CZY „SREBRNA GOSPODARKA” MOŻE STANOWIĆ SZANSĘ ROZWOJU SPOŁECZNEGO I EKONOMICZNEGO REGIONÓW? PRIORYTETY W STRATEGII STARZEJĄCEGO SIĘ SPOŁECZEŃSTWA – Pijalnia Główna, Sala plenarna, godz. 10.40-11.55

 

·         SENIOR – OBYWATEL. JAK WYKORZYSTAĆ POTENCJAŁ I AKTYWNOŚĆ SENIORÓW DLA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO – Pijalnia Główna, Sala plenarna, godz.12.05-13.05

 

·         oraz 9 września br. na  sesję plenarną, panele dyskusyjne i  warsztaty Forum III Wieku w Nowym Sączu, w Miasteczku Galicyjskim, od godz. 9.00

Szczegółowy program Forum III Wieku na stronie:

www.forumtrzeciegowieku.pl

 

Głównym Partnerem Forum III Wieku jest Województwo Małopolskie.

 

 

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Szukaj na stronie