Zaproszenie na przedstawienie pt. "Szopka Regionalna"

01. 06. 2013

Szanowni Państwo,
Zarząd Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku uprzejmie informuje, iż w dniu 10 stycznia 2013r. o godzinie 11:00 w sali im. L. Lipińskiego Małopolskiego Centrum Kultury "Sokół" w Nowym Sączu, odbędzie się przedstawienie pn. "Szopka Regionalna" przygotowana przez słuchaczy Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego wieku, młodzież z Zespołu Szkół nr 1 im. J. Długosza w Nowym Sączu oraz ze szkół podstawowych. Przedstawienie odbędzie się w ramach projektu pt. "Współgranie, współtworzenie, współdziałanie” - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Podczas warsztatów teatralno-muzycznych uczestnicy - seniorzy i młodzież, mieli za zadanie zebrać pastorałki, kolędy, przyśpiewki, które zostały wykorzystane do stworzenia przedstawienia jasełkowego.  Ta innowacyjna formuła projektu jest doskonałą formą poszukiwania i tworzenia nowych relacji w kontaktach pomiędzy starszym i młodym pokoleniem oraz budowania wzajemnych więzi i kształtowania pozytywnego wizerunku osób starszych wśród młodzieży. Młodzież i seniorzy chętnie podejmują wspólne działania mogąc się uczyć od siebie nawzajem. Głównym celem projektu jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie zwiększania aktywności osób starszych w wielu aspektach życia społecznego i kulturalnego jak również nawiązanie współpracy międzypokoleniowej pomiędzy seniorami a młodzieżą.
Nad całością przedsięwzięcia czuwa Pani Barbara Porzucek - nauczycielka muzyki i wiedzy o kulturze w I Liceum i Gimnazjum im. J. Długosza w Nowym Sączu (w latach 1999-2009 dyrektor I Gimnazjum), wychowawca wielu laureatów konkursów i festiwali, animator kultury, artystka estradowa. Organizatorka, autorka scenariuszy, reżyserka i wykonawca widowisk, spektakli muzycznych i programów estradowych. Dyrektor artystyczny i organizator Festiwalu Młodych Talentów. Współautorka książki „Nie chowaj się za szafą, wyjdź spod łóżka kolego…” czyli o 35 Festiwalach Młodych Talentów I Gimnazjum i Liceum im. Jana Długosza w Nowym Sączu.
Serdecznie zapraszamy !!!

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Szukaj na stronie