Wykład audytoryjny 11 stycznia 2018 r.

01. 15. 2018

11 stycznia 2018 r. w MCK SOKÓŁ odbył się wykład audytoryjny SUTW.  Studenci  z Indii przebywający obecnie na wymianie studenckiej na WSB-NLU w Nowym Sączu: Pramod Kamal, Ajith Doddikindi, Ganesh  Reddy, Vishal Sai, Sunil Valmiki, Shashi Rauri oraz Dixith Basani opowiedzieli słuchaczom o Indiach, bogatej kulturze tego kraju, jego tradycjach, turystyce i  gospodarce oraz relacjach polsko-indyjskich.

fot. J. Bartkowski

fot. J. Bartkowski

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Szukaj na stronie