Interakcje międzypokoleniowe

 

W ramach realizowanego przedsięwzięcia wnioskodawca pragnie przeprowadzić kreatywne spotkania edukacyjno-profilaktyczne, które będą zawierały w swoim programie: wykłady specjalisty do spraw profilaktyki połączone z prezentacją multimedialną, wykonanie koncertu z pokazem multimedialno - fotograficznym, wystąpienie publiczne uzależnionej osoby, która przeszła z powodzeniem cały cykl terapii uzależnień w Małopolskim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu oraz elementy dyskusji otwartej na pytania. Projekt skierowany jest do seniorów pragnących rozwijać zainteresowania, poszerzać wiedzę, twórczo wspierać rozwój dorastającego wnuka i pomóc mu zrozumieć niebezpieczeństwo wynikające z używania substancji psychoaktywnych. Spotkania mają na celu aktywizacje seniorów i młodych, budowanie wzajemnej asertywności względem siebie oraz trwałej więzi międzypokoleniowej opartej na niwelowaniu lęku przed kontaktem seniorów i młodych. Program skierowany jest do seniorów pragnących uchronić swoje wnuki przed podejmowaniem zachowań ryzykownych – czyli działań zwiększających prawdopodobieństwo pojawienia się niekorzystnych konsekwencji (psychologicznych, społecznych i zdrowotnych). Projekt będzie propagował skuteczną profilaktykę w przystępny dla seniorów sposób oraz pomagał będzie w rozwijaniu umiejętności skutecznego porozumiewania się. Bliskie, świadome, oparte na wzajemnym szacunku relacje z młodymi staną się formą kreatywnej aktywizacji seniorów.

Spotkania odbędą się w dwóch miastach subregionu sądeckiego: Nowym Sączu i Gorlicach.  Czas trwania wykładu, części artystycznej oraz prelekcji młodej osoby uzależnionej to 1.5h – jeden ramowy blok programowy. Synteza wykładu, pokazu multimedialnego, koncertu, oraz udziału osoby uzależnionej w jednej formie niezwykle wzbogaca profilaktyczno - edukacyjny przekaz planowanego programu. Dzięki takiemu ujęciu adresaci programu będą mogli nie tylko wysłuchać słynnych i lubianych utworów muzyki rozrywkowej (zarówno dla starszych jak i dla młodych) , ale przede wszystkim przyswoić sobie wiedzę, dzięki której temat profilaktyki i uzależnienia będzie umieszczony we właściwym kontekście merytoryczno – artystycznym. Seniorzy dzięki temu przedsięwzięciu poczują się pewniej w towarzystwie swoich wnuków. Informacje, które przyswoją podczas spotkań będą mogli wykorzystać podczas rozmów z nimi. Materiał merytoryczny, multimedialny, muzyczny oraz fotograficzny zostanie utrwalony w formie całościowego projektu, który po planowanych prezentacjach będzie mógł być przedstawiony w  innych UTW w Małopolsce.

Projekt został dofinansowany ze środków Województwa Małopolskiego

Szczegóły sekretariacie SUTW ul. Jagiellońska 18 lub pod numerem tel.: 18 443 57 08

 

 

 

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW