Forum III Wieku

 

Forum Ekonomiczne w Krynicy Zdrój jest często nazywane Polskim Davos. Do Krynicy przyjeżdżają 2 tysiące gości z 60 krajów. Obrady Forum relacjonują dziennikarze z ponad 150  redakcji. Na program Forum Ekonomicznego w Krynicy składa się około 120 debat, podzielonych na  bloki tematyczne. Prócz debat w agendzie Forum znajduje się także atrakcyjny program kulturalny towarzyszący oraz rekreacyjny. Forum III Wieku jest integralną częścią Forum Ekonomicznego w Krynicy , ale zacznijmy od początku.  Wszystko zaczęło się w 2005 roku kiedy główny organizator Krynickiego Forum Fundacja Instytut Studiów Wschodnich z Panem Zygmuntem Berdychowskim na czele dał nam przysłowiową wędkę- zaprosił słuchaczy Sądeckiego UTW  do uczestniczenia w obradach Forum Ekonomicznego. Na początku do Krynicy pojechała grupa 30 osób, później w kwartalniku wydawanym przez Sądecki UTW jedna z uczestniczek napisała:  w tegorocznym forum uczestniczyło 1700 gości, byli wśród nich wielcy tego świata, prezydenci, premierzy, ministrowie ,szefowe banków centralnych,, giełd, agend rządowych, media i MY –słuchaczy Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Ten wyjazd stał się impulsem do działania i organizacji własnego panelu dyskusyjnego dla jednej z najbardziej aktywnych  grup słuchaczy naszego stowarzyszenia Esperantystów. Prezes tego stowarzyszenia Pani Halina Komar poddała pomysł włączenia tematu dotyczącego problemów językowych do programu Forum – pomysł ten został zaakceptowany i w 2006 roku odbył się panel organizowany przez nasze słuchaczki –esperantystki pn.: Polityka językowa: jaki model dla Europy? Panele dotyczące kwestii językowych są stałym elementem Forum Ekonomicznego i są z powodzeniem organizowane we współpracy z Europejską Unią Esperancką.

Dla nas przełomowym rokiem był rok 2009 kiedy to Ogólnopolska Federacja UTW oraz Sądecki UTW otrzymali możliwość zorganizowania VI Ogólnopolskiej Konferencji UTW –FORUM III Wieku przy wsparciu finansowym Polsko –Amerykańskiej Fundacji Wolności. Od 10-13 września 2009 na Sądecczyźnie przebywało ponad 200 liderów Uniwersytetów Trzeciego Wieku z kraju i zaprzyjaźnionych UTW ze Słowacji, Ukrainy, Białorusi i Mołdawii. Reprezentowali prawie 100 tysięczną grupę osób starszych , słuchaczy UTW. Po raz pierwszy na XIX Forum Ekonomicznym przedstawiciele UTW mogli uczestniczyć w sesjach plenarnych Forum Ekonomicznego , a także mieli swój panel: „Kapitał intelektualny seniorów– szanse jego wykorzystania” W kolejnym dniu konferencji odbyła się uroczysta Sesja Plenarna w Wyższej Szkole Biznesu, podczas której swoje wystąpienie miał również  ówczesny Dyrektor Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności Pan Jacek Michałowski. Swoje wystąpienia prezentowali także dr Nadezda Hrapkowa z Bratysławy- członek zarządu AIUTA- Międzynarodowej Federacji UTW. O polskich organizacjach na Ukrainie mówiła Emilia Chmielowa. Oprócz konferencji uczestnicy mieli możliwość uczestniczenia również w imprezach kulturalnych.

Sprawna organizacja Ogólnopolskiej Konferencji w 2009 sprawiła, że organizator Forum Ekonomicznego wyraził zgodę na organizowanie w 2010 przez Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Ogólnopolską FederacjęStowarzyszeń UTW konferencji towarzyszącej pod nazwą Forum III Wieku.

MISJĄ FORUM III WIEKU jest zwrócenie uwagi na wyzwania, przed jakimi stoi świat, a w szczególności Europa, w kontekście starzejącego się społeczeństwa. Forum III Wieku  jest platformą wymiany myśli i spotkań, stanowi przyczynek do debaty na temat wspólnej przyszłości. W ramach Forum III Wieku odbyło się 5 różnych paneli, oprócz liderów UTW w Forum uczestniczyli przedstawiciele innych organizacji pozarządowych  działających na rzecz seniorów, politycy, przedstawiciele środowisk samorządowych, naukowych, gospodarczych oraz mediów. Głównym partnerem Forum od 2010 roku jest  Województwo Małopolskie, wsparcia udzielili tez Polsko Amerykańska Fundacja Wolności, Towarzystwo Inicjatywa Twórczych ę, Powiat Nowosądecki, Miasto Nowy Sącz, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Po konferencji powstał ciekawy materiał pokonferencyjny przygotowany przez panelistów i moderatorów Forum III Wieku

Podczas Forum III Wieku w 2011 roku byliśmy organizatorami dwóch paneli w Krynicy Zdroju, w Nowym Sączu odbyła się Sesja Plenarna a także 6 spotkań warsztatowych dla uczestników konferencji
Forum III Wieku trwało od 8 do 10 września w Krynicy i Nowym Sączu. Dla przedstawicieli UTW, którzy wzięli w nim udział, stało się okazją nie tylko do poznania doświadczeń innych uniwersytetów, ale również do rozmów z ministrami, posłami i senatorami.

Uczestnicy Forum III Wieku –to awangarda polskich seniorów, która mozolnie zmienia wizerunek biednego, schorowanego i pozostającego na marginesie życia emeryta. Oni żyją pełnią życia, dbają o zdrowie i wygląd, nie uciekają przed nowymi technologiami i są na bieżąco w wielu sferach życia.


więcej na stronie: www.forumtrzeciegowieku.pl

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW