[05-09-2019] Osoby starsze to skarb, z którego należy korzystać. Debata Forum III Wieku pn. Seniorzy w Europie jutra! na Forum Ekonomicznym

Gościem specjalnym debaty organizowanej przez Forum III Wieku w ramach krynickiego Forum Ekonomicznego był Dirk Jarre, Prezydent Europejskiej Federacji Osób Starszych (EURAG). Odpowiadając na pytanie: Jak można zamienić starzenie się społeczeństwa-bezprecedensowe wyzwanie demograficzne, jakiego doświadcza Europa, w szanse dla wszystkich pokoleń? podkreślił, że najważniejszym w tym zakresie jest wsłuchanie się w głos tych, których bezpośrednio interesują polityki i praktyczne konsekwencje podejmowania decyzji w zakresie starzenia się czyli Seniorów oraz opinię wielu ważnych międzynarodowych organizacji społecznych reprezentujących osoby starsze w naszym społeczeństwie i wspierających ich potrzeby lub troski. 

Czytaj więcej

[04-09-2019] Rozpoczęło się XI Forum III Wieku pod hasłem "Seniorzy w Europie jutra!"

Tegoroczna edycja Forum III Wieku jest wyjątkowa! Zaproszenie do udziału w tej międzynarodowej konferencji towarzyszącej XXIX Forum Ekonomicznemu przyjęli bowiem niezwykli goście. Przedstawiciele najbardziej znaczących, opiniotwórczych europejskich organizacji senioralnych i instytucji publicznych mających wpływ na polityki społeczną na poziomie europejskim oraz kształt silver economy, dziś i jutro.

Czytaj więcej

[02-09-2019] Krzysztof Balon z Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego gościem specjalnym XI edycji Forum III Wieku

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) jest organem doradczym UE, reprezentującym organizacje pracowników i pracodawców oraz inne grupy interesu. EKES wydaje opinie na temat spraw UE skierowane do Komisji Europejskiej, Rady UE i Parlamentu Europejskiego. Jest swego rodzaju łącznikiem między podejmującymi decyzje instytucjami europejskimi a obywatelami UE.

Gościem specjalnym XI Forum III Wieku jest Krzysztof Balon Wiceprzewodniczącym Grupy III Różnorodność Europy i Rzecznik Kategorii Ekonomia Społeczna, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

Czytaj więcej

[01-09-2019] Bezpieczeństwo Zdrowotne Seniorów tematem debaty XI Forum III Wieku

Według wielu raportów i wyników badań Polacy za najcenniejszą wartość uważają zdrowie. Wraz z wiekiem następuje pogorszenie się stanu zdrowia, jako skutek z jednej strony naturalnego procesu starzenia się organizmu, z drugiej braku profilaktyki oraz niezdrowego trybu życia.

Debata „Bezpieczeństwo Zdrowotne Seniorów” koncentrować się będzie wokół zagadnień dot. bezpieczeństwa osób starszych w kontekście zdrowia, koncepcji „zdrowego starzenia się”, w ujęciu indywidulanym i systemowym. Zaproszeni goście przedstawią plany i koncepcje rozwoju poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego seniorów w kontekście działań instytucji i organizacji. Wskazana zostanie również rola seniorów w kształtowaniu i wzmacnianiu bezpieczeństwa zdrowotnego, także  w kontekście „zdrowego starzenia się”.

Czytaj więcej