[13-09-2018] O Rządowym Programie "Dostępność Plus" podczas X Forum III Wieku

Paweł Chorąży, podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju podczas X Forum III Wieku mówił o rządowym programie „Dostępność Plus”. Program ten ma usunąć bariery infrastrukturalne i prawne, które utrudniają życie osobom starszym i osobom z niepełnosprawnościami. Celem programu jest podniesienie jakości życia i zapewnienie niezależności życia wszystkim. Program ma charakter otwarty i realizowany będzie w latach 2018-2025.

Czytaj więcej

[07-09-2018] 3-ci dzień X Forum III Wieku

Tematem przewodnik trzeciego dnia X Forum III Wieku było bezpieczeństwo seniora. 

Po wprowadzeniu do konferencji Pełnomocnika Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Daniela Jachimowicza odbył się panel dyskusyjny pt. Bezpieczeństwo seniora - prawo i praktyka.

Czytaj więcej