[28-08-2018] Związku Powiatów Polskich objął Patronatem Honorowym X Forum III Wieku

Związek Powiatów Polskich objął Patronatem Honorowym X Forum III Wieku.

Związek Powiatów Polskich jest ogólnopolskim stowarzyszeniem zrzeszającym powiaty i miasta na prawach powiatu, którego celem jest wspieranie idei samorządu terytorialnego, integrowanie i obrona wspólnych interesów powiatów, kształtowanie wspólnej polityki, wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju i promocji powiatów, wymiana doświadczeń.

Czytaj więcej

[25-08-2018] Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Dorota Karczewska, kolejnym potwierdzonym gościem X Forum III Wieku

W czasie uroczystego otwarcia Forum w dniu 5 września br., w swoim wystąpieniu Dorota Karczewska przedstawi informacje o kampanii "Seniorze, uważaj !". Kampania realizowana była przez UOKIK od marca do czerwca 2018 r. Ostrzegała seniorów przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi wobec starszych osób i wykorzystywania ich ufności oraz nieznajomości prawa konsumenckiego.

Czytaj więcej