[05-09-2018] Rozpoczęło się X Forum III Wieku

Uroczystym przywitaniem przez Panią Wiesławę Borczyk, Prezes Sadeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Uczestników i Gości X Forum III Wieku oraz wystąpieniami Gości Honorowych: Wicemarszałka Województwa Małopolskiego- Wojciecha Kozaka, Członka Zarządu Województwa Małopolskiego - Leszka Zegzdy, Przewodniczącej Sejmiku Województwa Małopolskiego - Urszuli Nowogórskiej oraz Starosty Powiatu Nowosądeckiego - Marka Pławiaka i Zastępcy Prezydenta Miasta Nowego Sącza - Wojciecha Piecha rozpoczęło się X Forum III Wieku, z udziałem ponad 200 liderów UTW i organizacji seniorskich, z kraju i zagranicy.
Czytaj więcej

[31-08-2018] Debata "Aktywny Senior w życiu publicznym, społecznym, gospodarczym" na X Forum III Wieku

Postęp cywilizacyjny przyczynił się do wydłużenia życia człowieka. Zmiany demograficzne i  starzenie się społeczeństwa mają istotny wpływ na jakość życia osób starszych, a rozwój społeczeństwa obywatelskiego nie jest możliwy bez udziału seniorów. Wielowymiarowe aspekty starzenia się dotyczą zarówno zagadnień biologicznych, psychologicznych, adaptacyjnych, jak też praw osób starszych oraz jakości ich życia w wymiarze ekonomicznym, społecznym i przestrzennym. Starzenie się społeczeństw nie może być postrzegane jedynie jako zagrożenie.

O wielowymiarowej aktywności osób starszych dyskutować będą goście X Forum III Wieku podczas debaty "Aktywny Senior w życiu publicznym, społecznym, gospodarczym" 5 września 2018 r., w auli Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

Czytaj więcej