[2017] STANOWISKA IX FORUM III WIEKU

Uczestnicy IX Forum III Wieku przygotowali kilka stanowisk, skierowanych do konkretnych ministrów.

Zwrócili sie m.in. do ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina o włączenie problematyki edukacji seniorów do programu Narodowego Kongresu Nauki Polskiej odbywającego się w dniach 19-20 września 2017r. w Krakowie, przypominając wypowiedziane w 2016 roku podczas VIII Forum III Wieku, słowa: "Nauka powinna służyć każdemu z nas, powinna służyć społeczeństwu. Chcemy, żeby naukowcy wyszli w murów uczelni". Środowiska akademickie mają niezwykle ważną rolę do wypełnienia w kształtowaniu polityki senioralnej w Polsce. 

Realizacją tego słusznego postulatu miał być ogłoszony podczas VIII Forum III Wieku - przez Ministra Jarosława Gowina pilotażowy program wspierajacy Uniwersytety Trzeciego Wieku. Został on entuzjastycznie przyjęty przez środowisko UTW, które obecnie skupia już 615 UTW i ok. 200 tys. słuchaczy. Po roku to samo środowisk w kuluarach IX Forum III Wieku dzieliło się wielkim rozczarowaniem. Konkurs miał niejasny regulamin, nietransparentne kryteria, nieprzejrzysty system oceniania. Wiele do życzenia pozostawiało ogłoszenie wyników konkursu. Brakowało uzasadnień wyboru zwycięzkich projektów oraz punktacji. Mamy nadzieję, że zapowiedziana przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego II edycja konkursu zmieni jego opinie w środowiskach Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Uczestnicy Forum III Wieku - przedstawiciele najaktywnejszej grupy polskich seniorów - zadeklarowali chęć włączenia się w przygotowanie programów rozwiązywania problemów różnych grup polskich seniorów, kształtujących politykę senioralną w Polsce. W stanowiskach przesłanych do ministerstw i instytucji centralnych podkreślali, że polityka wobec osób starszych powinna być tworzona przy udziale samych zainteresowanych. Nic o nas bez nas.

Stanowiska IX Forum III Wieku do pobrania TUTAJ