[2017] PODSUMOWANIE IX FORUM III WIEKU

 W tym roku organizatorzy Forum Ekonomicznego nadali gospodarce senioralnej szczególną rangę, dedykując jej całodniowy cykl debat, które umieszczono w największej przestrzeni konferencyjnej "polskiego Davos".

- Z góry widać lepiej. Może dlatego to tutaj wszystko się zaczęło - mówiła Wiesława Borczyk, prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, otwierając 6 września 2017 r. IX Forum III Wieku. Forum seniorów tradycyjnie rozpoczęło się w Nowym Sączu, by następnego dnia przenieść się do Krynicy - Zdroju i stać się częścią Forum Ekonomicznego. Problemy, które z "góry lepiej widać" dotyczą konsekwencji zmian demograficznych. Efekty starzenia się społeczeństwa odczuwa przede wszystkim gospodarka, stąd obecność tematyki senioralnej podczas "polskiego Davos". Organizatorzy Forum Ekonomicznego w tym roku nadali sprawom III wieku, zwłaszcza gospodarce senioralnej, szczególną rangę, dedykując jej osobny, całodniowy cykl debat, co ważne zlokalizowanych w największej przestrzeni konferencyjnej "Davos Europy Środkowo-Wschodniej" - Sali Plenarnej Pijalni Głównej. Tu w panelach dyskusyjnych może uczestniczyć nawet kilkaset osób. W ubiegłuch latach publiczność, która chciała posłuchać debat eksperckich dotyczących ekonomicznych konsekwencji starzenia się społeczeństwa, nie mogła się pomieścić w salach konferencyjnych.

2017 Forum Trzeciego Wieku dzien 1 1

Rokrocznie Forum III Wieku gromadzi ok. 200 uczestników z całego kraju. W pierwszych edycjach Forum spotkali się przede wszystkim liderzy Uniwersytetów Trzeciego Wieku, ale z roku na rok zwiększała sie liczba przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzeczz osób starszych, gminnych i miejskich rad seniorów, tworzonych przez samorządy lokalne, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Polskiej Unii Seniorów. Gośćmi każdego Forum III Wieku są naukowcy zajmujący się problematyką starości, eksperci - praktycy, samorządowcy, politycy, a także przedstawiciele zagranicznych organizacji senioralnych. W roku 2017 organizatorzy Forum III Wieku zaprosili przedstawicieli Niemieckiej Federacji Organizacji Seniorskich BAGSO, Ukraińskiej Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz rosyjskich organizacji pozarządowych.

2017 Forum Trzeciego Wieku dzien sala

CELE  FORUM III WIEKU

- Naszym celem  jest zwrócenie uwagi na wyzwania, przed jakimi stoi Europa, a w szczególności Polska, oraz mobilizowanie ośrodków rządowych, samorządowych, niezależnych grup badawczo-naukowych, organizacji pozarządowych, a także środowisk gospodarczych do wypracowania rozwiązań systemowych w zakresie polityki społecznej wobec osób starszych - mówiła podczas rozpoczęcia obrad Forum III Wieku mecenas Wiesława Borczyk, inicjatorka i współorganizatorka tej imprezy.

- Polska jest najszybciej starzejącym się krajem europejskim. Obecnie w naszym kraju na 38,4 mln mieszkańców ponad 9 mln osób to osoby w wieku 60+. Liczbę emerytów powiększy wiele z ponad 300 tys. osób, które w październiku uzyskały uprawnienia emerytalne. Zróżnicowana grupa wiekowa seniorów stanowi dla państwa, społeczeństwa i gospodarki szczególne wyzwanie.

Politycy zdają sobie sprawę z coraz wyraźniejszego oddziaływania starzejącego się społeczeństwa na wiele dziedzin funkcjonowania państwa. Już pierwszego dnia Forum Ekonomicznego wicepremier Mateusz Morawiecki przyznał, że demografia stała się jednym z najważniejszych czynników ryzyka dla polskiej gospodarki. Zwiększającą się liczbę osób starszych odczywa przede wszystkim system emerytalny, służba zdrowia, rośnie popyt na kosztowne dla państwa usługi opiekuńcze. Jednak podczas Forum III Wieku eksperci wskazują najczęściej  na inne oblicza tego zjawiska. W krajach, które wcześniej niż Polska zmierzyły się ze skutkami starzenia się populacji, już dekady temu zaczął sie rozwijać system usług oraz produkcji dóbr na potrzeby starszego klienta, jednocześnie wykorzystujący jego potencjał nabywczy. To tzw. silver economy - srebrna gospodarka, gospodarka senioralna. Starzejące się społeczeństwo nie musi oznaczać zagrożenia dla gospodarki. Senior zyskuje jako klient i konsument. Przed firmami przestawiającymi się na odbiorcę - seniora otwiera się bardzo duży i przyszłościowy rynek. 

Opracowanie: Ewa Piłat

fot. Konrad Kaczmarek
fot. Konrad Kaczmarek
fot. Konrad Kaczmarek
fot. Konrad Kaczmarek
fot. Konrad Kaczmarek
fot. Konrad Kaczmarek
fot. Konrad Kaczmarek
fot. Konrad Kaczmarek
fot. Konrad Kaczmarek
fot. Konrad Kaczmarek
fot. Konrad Kaczmarek
fot. Konrad Kaczmarek
fot. Konrad Kaczmarek
fot. Konrad Kaczmarek
fot. Konrad Kaczmarek
fot. Konrad Kaczmarek
fot. Konrad Kaczmarek
fot. Konrad Kaczmarek
fot. Konrad Kaczmarek
fot. Konrad Kaczmarek
fot. Konrad Kaczmarek
fot. Konrad Kaczmarek
fot. Konrad Kaczmarek
fot. Konrad Kaczmarek
fot. Konrad Kaczmarek
fot. Konrad Kaczmarek
fot. Konrad Kaczmarek
fot. Konrad Kaczmarek
fot. Konrad Kaczmarek
fot. Konrad Kaczmarek
fot. Konrad Kaczmarek
fot. Konrad Kaczmarek
fot. Konrad Kaczmarek
fot. Konrad Kaczmarek
fot. Konrad Kaczmarek
fot. Konrad Kaczmarek