[30-08-2017] Zagraniczni Goście Forum III Wieku: dr Renate Heinisch

Dr Renate Heinisch, członek Rady BAGSO - Niemieckiej Federacji Organizacji Seniorów,członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.