[04-09-2017] Polityka społeczna wobec osób starszych na Forum III Wieku

Dr Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podczas otwarcia Forum III Wieku, w środę 6 września 2017 r., przedstawiła diagnozę sytuacji seniorów w Polsce.