PARTNER XI FORUM III WIEKU: LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "PRZYJAZNA ZIEMIA SĄDECKA"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” z siedzibą  w Limanowej, swoją działalnością obejmuje 9 gmin powiatu limanowskiego o łącznej powierzchni 940 km2. Członkami stowarzyszenia są osoby fizyczne jak i osoby prawne w tym jednostki samorządu terytorialnego. Działania Lokalnej Grupy Działania są ukierunkowane na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, aktywizację ludności wiejskiej, rozwój turystyki i popularyzację produkcji wyrobów regionalnych. Ponadto działania LGD maja na celu ochronę i promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych.