PATRON MEDIALNY XI FORUM III WIEKU: GŁOS SENIORA

Ogólnopolski Głos Seniora to tytuł prasowy wydawany przez Stowarzyszenie MANKO, specjalizujące się w kampaniach społecznych, medialnych i edukacyjnych. Projekt uzyskał patronat honorowy m.in.:  Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz wielu prestiżowych instytucji. Projekt jest współfinansowany z funduszy ASOS i FIO.       
Grupą docelową magazynu są przede wszystkim osoby w wieku 60+. Głos Seniora prowadzi edukację osób starszych m.in. w tematyce przedsiębiorczości, polityki senioralnej oraz bezpieczeństwa.