PARTNER XI FORUM III WIEKU: WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU NATIONAL - LOUIS UNIVERSITY W NOWY SĄCZU

Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University  (WSB-NLU) z siedzibą w Nowym Sączu to jedna z pierwszych w Polce niepublicznych uczelni wyższych oferująca kształcenie na poziomie licencjackim, magisterskim oraz podyplomowym. 

 

Misją uczelni jest przygotowywanie najlepszej jakości kadr profesjonalnych dla gospodarki i sektora publicznego – przygotowanych do zarządzania firmami i instytucjami, prowadzenia inwestycji, prowadzenia operacji finansowych, restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz wspieranie rozwoju regionu poprzez działalność ekspercką, konsultingową, naukowo-badawczą i wdrożeniową.

WSB-NLU stworzyła Cloud Academy - nowoczesny, zintegrowany i kompleksowy system informatyczny służący nowoczesnemu zarządzaniu szkolnictwem wyższym i edukacją oraz innowacyjnemu kształceniu na odległość.