PARTNER X FORUM III WIEKU: POLSKA UNIA SENIORÓW

Polska Unia Seniorów (PUS) - członek Europejskiej Unii Seniorów (ESU) - partner Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku - Współzałożyciel Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów
Stowarzyszenie założone zostało w 2010 roku i zarejestrowane w 2011 roku. Działa na rzecz seniorów i mobilizuje ich do uczestnictwa w działaniach na rzecz pokoju oraz aktywności w życiu gospodarczym, społecznym, kulturalnym i zapobiegania wszelkim formom wykluczenia osób starszych. Zachęca seniorów do ustawicznego kształcenia się. Promuje zdrowy tryb życia. PUS wzoruje się na metodach pracy i rozwiązaniach sprawdzonych na zachodzie Europy.
Szczególnie zabiega m.in. o wprowadzenie do polskiego systemu prawnego ustawy pielęgnacyjnej na wzór obowiązującej od 1995 roku w Niemczech, której współautorem jest dr Bernhard Worms – długoletni prezydent Europejskiej Unii Seniorów – były sekretarz stanu za rządów kanclerza Helmuta Kohla. PUS promuje budowę nowoczesnych domów spokojnej jesieni życia z opieką na wzór funkcjonujących już i sprawdzonych w Europie Zachodniej. Członkowie-założyciele pragnęli, by Polska Unia Seniorów zabiegała o upamiętnianie ofiar II wojny światowej oraz wspierała proces budowania i utrwalania pokoju na świecie, sprzeciwiając się wszelkim przejawom nierówności, nietolerancji, przemocy, fanatyzmowi i pomagając w edukowaniu dla pokoju oraz w likwidowaniu konfliktów, najlepiej w zarzewiu.