PARTNER X FORUM III WIEKU: STOWARZYSZENIE MANKO

Stowarzyszenie MANKO – Głos Seniora już od 20 lat jest wydawcą mediów obywatelskich oraz organizatorem ogólnopolskich kampanii społecznych, m.in. Ogólnopolska Karta Seniora, Gmina Przyjazna Seniorom, Ogólnopolski Głos Seniora, Stop manipulacji, nie kupuj na prezentacji!, Lokal BEZ papierosa, Życie zaczyna się po 60-tce. Od 7 lat we współpracy z urzędami administracji rządowej i organizacjami pozarządowymi zajmujemy się polityką senioralną i wspieraniem osób starszych.