PARTNER X FORUM III WIEKU: TOWARZYSTWO INICJATYW TWÓRCZYCH "ę"

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności od ponad 10 lat prowadzi programy skierowane do środowiska seniorskiego w całej Polsce, m.in. konkurs „Seniorzy w Akcji”, czy projekt „Zoom na Rady Seniora”. Od ponad 5 lat współpracuje również z Uniwersytetami Trzeciego Wieku w projekcie „UTW dla społeczności”, w ramach którego już ponad 50 UTW w całej Polsce zbudowało w swoich strukturach grupy wolontariatu i wyszły z działaniami do swoich środowisk lokalnych.