PARTNER BIZNESOWY X FORUM III WIEKU: PIWNICZANKA SPÓŁDZIELNIA PRACY

Piwniczanka Spółdzielnia Pracy istnieje na rynku rozlewniczym już 50 lat - modernizując i unowocześniając zakład sytuuje go wśród najlepszych w kraju; woda mineralna Piwniczanka stała się marką doskonałej jakości, rozsławiającą nie tylko Piwniczańską Ziemię ale całą Sądecczyznę.
 Historia Piwniczanki Spółdzielni Pracy sięga lat 60 ubiegłego stulecia, kiedy realizacja tzw. Eksperymentu Sądeckiego zaowocowała szeregiem spektakularnych gospodarczych przedsięwzięć w Nowym Sączu i regionie.
 
W 1964 roku zapada decyzja o budowie zakładu butelkowania wody mineralnej w Piwnicznej – Zdroju. Budowę ukończono w 1968r. Woda mineralna Piwniczanka stała się popularna nie tylko w regionie – dzięki swoim walorom smakowym i zdrowotnym stopniowo rozszerzyła swój zasięg na cały kraj. W trudnym okresie transformacji  politycznej naszego kraju Piwniczanka potrafiła utrzymać się na rynku rozlewniczym dzięki mądrym rozwiązaniom wdrażanym w przedsiębiorstwie i ofiarnej postawie całej załogi.
Od 1990r. działa jako samodzielny podmiot prawny- Piwniczanka Spółdzielnia Pracy. Wcześniej zakład był pod zarządem: Nowosądeckich Zakładów Przemysłu Terenowego w Grybowie (podległy Powiatowej Radzie Narodowej w Nowym Sączu), Zakładów Piwowarskich w Okocimiu a w 1977roku zakład kupił Wojewódzki Związek Spółdzielni Rolniczych w Nowym Sączu.
Obecnie woda mineralna Piwniczanka to doskonały, markowy produkt – jest nie kwestionowanym ambasadorem miasteczka i regionu w całym kraju. Potwierdzeniem wysokiej jakości produktu jest szereg prestiżowych nagród krajowych i zagranicznych (np. Gazela Biznesu – dynamiczny rozwój, Gepard Biznesu–dynamika przychodów, ESQR -międzynarodowa nagroda za organizacje i jakość).
Walory znakomitego produktu z naszego regionu  docenił także Międzynarodowy Instytut Smaku i Jakości (ITQI) w Brukseli przyznając Piwniczance statuetkę „CRYSTAL TASTE AWARD” – takim wyróżnieniem mogą się poszczycić tylko nieliczne światowe marki wód. Nagrodzono również firmę Piwniczankę za profesjonalizm zaangażowanie i dążenie do doskonałości, kapituła przyznając firmie wyróżnienie „Jakość Roku 2017” brała także pod uwagę zaangażowanie podmiotu w działalność społeczną.
 
Priorytetem Spółdzielni jest dążenie do maksymalnie wysokiej jakości swojego produktu – ale uczestniczenie w życiu społecznym środowiska i regionu jest dla Piwniczanki Spółdzielni Pracy równie ważne. Dzięki jej sponsoringowi zrealizowano  wiele ważnych i ciekawych inicjatyw kulturalnych, artystycznych, sportowych, medycznych, oświatowych, turystycznych, charytatywnych, gospodarczych zarówno w mieście, gminie jak i w powiecie (np. wieloletni udział w sponsoringu Jesiennego Festiwalu Teatralnego w Nowym Sączu czy udział w ogólnokrajowym programie Szlachetna Paczka, budowa Małej Pijalni i fontanny w Parku Zdrojowym w Piwnicznej – Zdroju). Spółdzielnia wspiera zarówno lokalne organizacje pozarządowe (m.in. OSP, INSPATIUM, PTTK, Stowarzyszenie Górali Nadpopradzkich, Klub Sportowy Ogniwo, Stowarzyszenie Nasz Dom) jak i szkoły, przedszkola, osoby niepełnosprawne, instytucje kościelne, regionalne zespoły ludowe –obejmując swym zasięgiem powiat a w niektórych przypadkach również kraj.