PARTNER XI FORUM III WIEKU: FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) funkcjonuje od 1993 roku i jej celem jest poprawa wspieranie działań, które przyczyniają się do poprawy jakości i efektywności edukacji w Polsce na każdym poziomie i w każdym wieku. Fundacja jest jedyną w Polsce instytucją z tak ogromnym doświadczeniem w zarządzaniu wieloma europejskimi programami edukacyjnymi, w większości o charakterze grantowym.

W latach 2000-2013 koordynowała w Polsce kolejno programy Socrates i „Uczenie się przez całe życie” (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig) oraz „Młodzież w działaniu” a od 2014 Erasmus+, w ramach którego oferowane jest wsparcie finansowe projektów w obszarze edukacji szkolnej, kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego i edukacji dorosłych. Od 2014 r. Fundacja realizuje również projekty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) a wcześniej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także wiele europejskich inicjatyw informacyjno-edukacyjnych, takich jak eTwinning, Eurodesk Polska, Europass, Eurydice i EPALE.

FRSE organizuje też wydarzenia edukacyjne i upowszechniające dobre praktyki oraz prowadzi prace badawcze i analityczne. 

Zapraszamy do zapoznania się ze stroną FRSE: www.frse.org.pl.