Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał w 2004 r. na wyraźne zapotrzebowanie społeczne. Inicjatywa mieszkańców Sądecczyzny przedstawiona władzom samorządowym zyskała od razu ich pełne poparcie, stając się wspólną inicjatywą Sądeczan, władz Prezydenta Miasta Nowego Sącza i Starosty Nowosądeckiego oraz Marszałka Województwa Małopolskiego a także Klubu Przyjaciół Ziemi Sądeckiej, zrzeszającego wielu znanych naukowców, polityków, przedstawicieli życia kulturalnego, pochodzących z Sądecczyzny.
Rokrocznie słuchaczami Sądeckiego UTW jest około 400 sądeckich seniorów.
Czytaj więcej