[31-08-2018] Debata "Aktywny Senior w życiu publicznym, społecznym, gospodarczym" na X Forum III Wieku

Postęp cywilizacyjny przyczynił się do wydłużenia życia człowieka. Zmiany demograficzne i  starzenie się społeczeństwa mają istotny wpływ na jakość życia osób starszych, a rozwój społeczeństwa obywatelskiego nie jest możliwy bez udziału seniorów. Wielowymiarowe aspekty starzenia się dotyczą zarówno zagadnień biologicznych, psychologicznych, adaptacyjnych, jak też praw osób starszych oraz jakości ich życia w wymiarze ekonomicznym, społecznym i przestrzennym. Starzenie się społeczeństw nie może być postrzegane jedynie jako zagrożenie.

O wielowymiarowej aktywności osób starszych dyskutować będą goście X Forum III Wieku podczas debaty "Aktywny Senior w życiu publicznym, społecznym, gospodarczym" 5 września 2018 r., w auli Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

Czytaj więcej

[28-08-2018] Związku Powiatów Polskich objął Patronatem Honorowym X Forum III Wieku

Związek Powiatów Polskich objął Patronatem Honorowym X Forum III Wieku.

Związek Powiatów Polskich jest ogólnopolskim stowarzyszeniem zrzeszającym powiaty i miasta na prawach powiatu, którego celem jest wspieranie idei samorządu terytorialnego, integrowanie i obrona wspólnych interesów powiatów, kształtowanie wspólnej polityki, wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju i promocji powiatów, wymiana doświadczeń.

Czytaj więcej

[25-08-2018] Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Dorota Karczewska, kolejnym potwierdzonym gościem X Forum III Wieku

W czasie uroczystego otwarcia Forum w dniu 5 września br., w swoim wystąpieniu Dorota Karczewska przedstawi informacje o kampanii "Seniorze, uważaj !". Kampania realizowana była przez UOKIK od marca do czerwca 2018 r. Ostrzegała seniorów przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi wobec starszych osób i wykorzystywania ich ufności oraz nieznajomości prawa konsumenckiego.

Czytaj więcej

[23-08-2018] Prof. dr. An Hermans gościem X Forum III Wieku

Przewodnicząca Europejskiej Unii Seniorów (ESU), Prof. dr. An Hermans, weźmie udział w debacie otwierającej Forum III Wieku "Aktywny Senior w życiu publicznym, społecznym, gospodarczym".

Inauguracja X Forum III Wieku, odbędzie się 5 września 2018 r. w Bibliotece Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

Czytaj więcej