[02-09-2019] Krzysztof Balon z Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego gościem specjalnym XI edycji Forum III Wieku

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) jest organem doradczym UE, reprezentującym organizacje pracowników i pracodawców oraz inne grupy interesu. EKES wydaje opinie na temat spraw UE skierowane do Komisji Europejskiej, Rady UE i Parlamentu Europejskiego. Jest swego rodzaju łącznikiem między podejmującymi decyzje instytucjami europejskimi a obywatelami UE.

Gościem specjalnym XI Forum III Wieku jest Krzysztof Balon Wiceprzewodniczącym Grupy III Różnorodność Europy i Rzecznik Kategorii Ekonomia Społeczna, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

Czytaj więcej

[01-09-2019] Bezpieczeństwo Zdrowotne Seniorów tematem debaty XI Forum III Wieku

Według wielu raportów i wyników badań Polacy za najcenniejszą wartość uważają zdrowie. Wraz z wiekiem następuje pogorszenie się stanu zdrowia, jako skutek z jednej strony naturalnego procesu starzenia się organizmu, z drugiej braku profilaktyki oraz niezdrowego trybu życia.

Debata „Bezpieczeństwo Zdrowotne Seniorów” koncentrować się będzie wokół zagadnień dot. bezpieczeństwa osób starszych w kontekście zdrowia, koncepcji „zdrowego starzenia się”, w ujęciu indywidulanym i systemowym. Zaproszeni goście przedstawią plany i koncepcje rozwoju poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego seniorów w kontekście działań instytucji i organizacji. Wskazana zostanie również rola seniorów w kształtowaniu i wzmacnianiu bezpieczeństwa zdrowotnego, także  w kontekście „zdrowego starzenia się”.

Czytaj więcej

[29-08-2019] Seminarium "Starzenie się w zdrowiu" - impreza towarzysząca XI Forum III Wieku

W dniach 3 - 5.09.2019 r. odbędzie się w Nowym Sączu i Krynicy – jako impreza towarzysząca XI Forum III Wieku – seminarium „Starzenie się w zdrowiu“ z udziałem wybitnych ekspertów ze świata nauki oraz reprezentantów organizacji pozarządowych z Polski i Niemiec, a także Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Uczestnicy będą wymieniać doświadczenia w zakresie profilaktyki zdrowotnej, sportu oraz uczenia się przez całe życie.

Impreza jest częścią cyklu seminariów współorganizowanych w latach 2019 – 2020 przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz Stowarzyszenie Współpracy Polsko-Niemieckiej i Europejskiej EUROSOZIAL.

[31-08-2019] Zespół Edukacja Dorosłych Erasmus+ zaprasza na warsztaty w ramach XI Forum III Wieku - 6 września 2019 r.

Szanowni Liderzy Uniwersytetów III Wieku,

serdecznie zapraszamy na zajęcia, podczas których chcemy zachęcić Państwa do udziału w programie Erasmus+ Edukacja dorosłych.

Uniwersytety III Wieku idealnie wpisują się w założenia naszego obszaru tematycznego w programie Erasmus+. Bardzo nam zależy na jak największej liczbie projektów realizowanych przez UTW, gdyż jest to jedna z największych grup organizacji zajmujących się wspieraniem uczenia się osób dorosłych.

Czytaj więcej

[28-08-2019] Debata pt. Srebrna gospodarka - Społeczna Odpowiedzialność Biznesu na XI Forum III Wieku

5 września 2019 r. o godzinie 13.15 na XXIX Forum Ekonomicznym w Krynicy Zdrój odbędzie się debata organizowana w ramach XI Forum III Wieku pn. Srebrna gospodarka - społeczna odpowiedzialność biznesu.

Społeczna odpowiedzialność biznesu, CSR (ang. corporate social responsibility) zakłada m.in. odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo. Zmiana modeli biznesowych na bardziej etyczne i odpowiedzialne sprawia, że przedsiębiorstwa chętniej podejmują działania w takich obszarach, jak: walka z wykluczeniem społecznym, polityka zatrudnienia oparta na różnorodności czy dostarczanie na rynek produktów i usług rozwiązujących problemy społeczne. 

Czytaj więcej

[27-08-2019] PARTNER BIZNESOWY XI FORUM III WIEKU: SPA&MORE

Miło nam poinformować, iż do grona Partnerów Biznesowych XI Forum III Wieku dołączył serwis SPA&MORE - platforma komunikacji dla wszystkich miłośników SPA, slow life & beauty. Po więcej informacji o SPA&MORE zapraszamy do zakładki Partnerzy.

 

[26-08-2019] Prof. dr hab. Stanisława Golinowska gościem specjalnym XI Forum III Wieku

Prof. dr hab. Stanisława Golinowska będzie gościem specjalnym panelu dyskusyjnego pn. Srebrna gospodarka. Społeczna odpowiedzialność biznesu, który odbędzie się 5 września 2019 r., podczas XI Forum III Wieku.

Stanisława Golinowska - profesor doktor habilitowany - profesor nauk ekonomicznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Absolwentka ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendystką fundacji im. Aleksandra von Humboldta.

Czytaj więcej

[16-08-2019] Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" Partnerem XI Forum III Wieku

Od 2002 roku, wspólnie z animatorami kultury, seniorami, nauczycielami, artystami, społecznikami i pasjonatami, budujemy dobre relacje społeczne. W ramach naszych programów rozwinęliśmyponad 500 projektów, w których wzięło udział ok. 50 000 osób. Mamy 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu działań na rzecz osób starszych. Od 2008 roku realizujemy program „Seniorzyw akcji” współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W jego ramach uruchomiliśmy ponad 300 lokalnych projektów współtworzonych przez liderów 60+ i pary międzypokoleniowe. 

Czytaj więcej