[2017] IX FORUM III WIEKU

 
ZNAMY TERMIN FORUM III WIEKU !
 
IX Forum III Wieku, międzynarodowa konferencja towarzysząca Forum Ekonomicznemu w Krynicy Zdroju odbędzie się w dniach 6-9 września 2017 r.
 
IX Forum III Wieku mające na celu propagowanie godnego, zdrowego i aktywnego stylu życia osób starszych organizują:
• Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Sączu,
• Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
• Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego, z wieloma partnerami publicznymi, społecznymi i gospodarczymi.
 
Program Forum III Wieku to 3-dni ważnych i ciekawych sesji plenarnych, debat, paneli dyskusyjnych, prezentacji, warsztatów obejmujących problematykę aktywizacji i edukacji osób starszych. Ramowy program wydarzenia znajdą Państwo poniżej.
 
Forum III Wieku jest cykliczną, międzynarodową konferencją, której celem jest zwrócenie uwagi na wyzwania przed jakimi stoi świat, a w szczególności Europa, w kontekście starzejącego się społeczeństwa oraz mobilizowanie ośrodków rządowych, samorządowych, niezależnych grup badawczo-naukowych, organizacji pozarządowych, a także środowisk gospodarczych do wypracowanie rozwiązań systemowych odnoszących się do tego zagadnienia.
 
Uczestnikami Forum będzie 200 liderów uniwersytetów trzeciego wieku z kraju i z zagranicy oraz organizacji senioralnych. Gośćmi Forum III Wieku będą przedstawiciele rządu, parlamentu, samorządu terytorialnego, świata nauki, NGO,  środowiska przedsiębiorców oraz mediów.
 
Konferencji towarzyszyć będą wydarzenia kulturalne i artystyczne.
 
Głównym Partnerem Forum III Wieku jest Województwo Małopolskie.
 
Serdecznie zapraszamy do Nowego Sącza i Krynicy Zdroju.