[13-09-2019] Prezentacje z XI Forum III Wieku

Zgodnie z deklaracjami złożonymi podczas XI Forum III Wieku zamieszczamy poniżej prezentacje omawiane przez gości i panelistów podczas tego międzynarodowego wydarzenia.

I dzień XI Forum III Wieku - Polskie Forum Seniorów - Razem Możemy Więcej tj. 4.09.2019 r. /środa/

"Raport o stanie Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce 2018"- POBIERZ

Prezentujący: 

Katarzyna Adamska, Starszy Specjalista, Ośrodek Statystyki, Edukacji i Kapitału  Ludzkiego, Urząd Statystyczny, Gdańsk;

Łukasz Brzezicki, Specjalista, Ośrodek Statystyki Edukacji i Kapitału Ludzkiego,  Urząd Statystyczny, Gdańsk

 

II dzień XI Forum III Wieku tj. 5.09.2019 /czwartek/

"Społeczeństwo dla wszystkich grup wiekowych. Jak możemy rozwijać społeczeństwo europejskie? Wybrane kwestie do refleksji i dyskusji" - prezentacja w j. angielskim - POBIERZ

Prezentujący:

Dirk Jarre, Prezydent Europejskiej Federacji Osób Starszych, Luksemburg

 

III dzień XI Forum III Wieku - Forum Bezpiecznego Seniora tj. 6.09.2019 /piątek/

"Osoby starsze i bardzo zaawansowane technologie"- prezentacja w j. angielskim - POBIERZ

 

Prezentujący:

Dirk Jarre, Prezydent Europejskiej Federacji Osób Starszych, Luksemburg

 

"Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa"

"Bezpieczeństwo seniorów"

Prezentujący:

mł. insp. Wanda Mende, Naczelnik, Wydział Profilaktyki Społecznej,  Komenda Główna Policji

Dariusz Prządka, Radca, Wydział Prewencji, Biuro Prewencji, Komenda Główna Policji

 

"Kwalifikacje rynkowe a bezpieczeństwo pożarowe obiektór budowlanych i osób"

Prezentujący:

Paweł Gancarczyk, Przedstawiciel, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony  Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego, Państwowy Instytut Badawczy

 

"Aktywny Senior"

Prezentujący:

Bartosz Ciopiński, Przedstawiciel Stowarzyszenia POLSKA - ŚWIAT