[07-09-2019] Zakończyło się XI Forum III Wieku

XI Forum III Wieku - największe w Polsce spotkanie liderów organizacji senioralnych m.in: Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Gminnych i Miejskich Rad Seniorów, lokalnych inicjatyw senioralnych oraz przedstawicieli samorządowych Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, dobiegło końca. 

Tegoroczna edycja była wyjątkowa!

Największa w historii Forum III Wieku liczba uczestników oraz znaczące grono wspaniałych gości specjalni - przedstawiciele najbardziej znaczących, opiniotwórczych europejskich organizacji senioralnych i instytucji publicznych mających wpływ na polityki społeczną na poziomie europejskim oraz kształt silver economy, dziś i jutro, m.in.:

  • Dirk Jarre, Prezydent EuRAG - Europejskiej Federacji Osób Starszych, Luksemburg,
  • Krzysztof Balon, Wiceprzewodniczący Grupy III EKES – Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Bruksela,
  • dr Renate Heinish, Członek EKES – Europejskiego Komitetu Społeczno-Gospodarczego i Członek Zarządu BAGSO – Niemieckiej Federacji Organizacji Senioralnej, Niemcy
  • Małgorzata Stanowska, Wiceprezydent AIUTA - Międzynarodowego Stowarzyszenia Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Tuluza,
  • Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  • Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor Narodowego Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskieg
  • prof. dr hab. Stanisława Golinowska, Kierownik Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego Instytutu Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Kierownik Zakładu Polityki Społecznej, Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych,
  • prof. dr hab. inż. Marek Gzik z Politechniki Śląskiej w Gliwicach,
  • Janusz Marszałek, Wiceprezydent Europejskiej Unii Seniorów, Prezes Polskiej Unii Seniorów.

Także po raz pierwszy, w historii Forum III Wieku, relacja on-line z trzeciego dnia konferencji.

Dziękujemy, że byliście z nami!