[05-09-2019] Osoby starsze to skarb, z którego należy korzystać. Debata Forum III Wieku pn. Seniorzy w Europie jutra! na Forum Ekonomicznym

Gościem specjalnym debaty organizowanej przez Forum III Wieku w ramach krynickiego Forum Ekonomicznego był Dirk Jarre, Prezydent Europejskiej Federacji Osób Starszych (EURAG). Odpowiadając na pytanie: Jak można zamienić starzenie się społeczeństwa-bezprecedensowe wyzwanie demograficzne, jakiego doświadcza Europa, w szanse dla wszystkich pokoleń? podkreślił, że najważniejszym w tym zakresie jest wsłuchanie się w głos tych, których bezpośrednio interesują polityki i praktyczne konsekwencje podejmowania decyzji w zakresie starzenia się czyli Seniorów oraz opinię wielu ważnych międzynarodowych organizacji społecznych reprezentujących osoby starsze w naszym społeczeństwie i wspierających ich potrzeby lub troski. 

Z pewnością jak najbardziej uzasadniony jest fakt, że pozwalają sobie służyć radą tym, którzy kształtują polityki i podejmują decyzje w różnych dziedzinach dotyczących bezpośrednio lub pośrednio życia osób starszych pod hasłem „Nic o nas bez nas”. 

W wypowiedzi Dirka Jarre słychać było wyraźnie, że osoby starsze to skarb, z którego należy korzystać!

Wiceminister w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Stanisław Szwed, odnosząc się do tego samego pytania zaznaczył, że wyzwania, którym musimy sprostać, są jasno zdefiniowane – to zachodzące procesy demograficzne, wydłużanie się przeciętnego trwania życia oraz rosnący, ale wciąż niski poziom dzietności, które prowadzą do zmian w strukturze demograficznej ludności.

– Jesteśmy coraz starszym społeczeństwem. Pomimo pozytywnych zmian w zakresie dzietności w ostatnich trzech latach, współczynnik dzietności nadal pozostaje znacznie poniżej poziomu zastępowalności pokoleń. Zaspokojenie potrzeb osób w podeszłym wieku stanowi dla nas wyzwanie. Staramy się tak kształtować politykę senioralną, żeby jak najwięcej tych potrzeb i oczekiwań znalazło rozwiązanie w naszych programach. Bardzo zależy nam na tym, żeby osoby starsze były jak najdłużej aktywne, żeby w żaden sposób nie czuły się wykluczone i żeby – kiedy tego potrzebują, otoczone były opieką – podkreślił Szwed.

dr Renate Heinsch, Członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego a zarazem Członek Zarządu, Niemieckiej Federacji Organizacji Seniorów BAGSO wskazała na konieczną profilaktykę zdrowia. Utrzymanie jak najdłuższej aktywności wpływa nie tylko na proces samego starzenia się ale również na jego jakość.

Zgodę w tym zakresie wyraziła Poseł Małgorzata Zwiercan będąca Przewodniczącą Komisja Polityki Senioralnej. Za przykład działania obecnego rządu podała dotowane przez państwo, powstające kluby i centra seniora zarządzane przez jednostki samorządu terytorialnego.

Józef Lassota, Poseł na Sejm RP wyraził swoje obawy związane z działaniami podejmowanymi przez obecnie rządzących dotyczącymi działań w zakresie ekologii. Stan środowiska jest również bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na jakość starzenia się.

Ostatnim z biorących głos w debacie "Seniorzy w Europie jutra!" był Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor, Narodowy Instytut Wolności – Centrum  Społeczeństwa Obywatelskiego, który przedstawił zebranym działania podejmowane przez reprezentowaną przez niego instytucję oraz programy i możliwości dofinansowania skierowane do osób starszych.

Panel dyskusyjny "Seniorzy w Europie jutra!" moderował Mariusz Bartkowicz, Redaktor Naczelny, Polskie Radio Kraków S.A.

Wystąpień wybranych uczestników niniejszej debaty można posłuchać na fanpage-u Forum III Wieku na Facebook-u.

fot. Piotr Droździk
fot. Piotr Droździk
fot. Piotr Droździk
fot. Piotr Droździk
fot. Piotr Droździk
fot. Piotr Droździk
fot. Piotr Droździk
fot. Piotr Droździk
fot. Piotr Droździk
fot. Piotr Droździk
fot. Piotr Droździk
fot. Piotr Droździk
fot. Piotr Droździk
fot. Piotr Droździk
fot. Piotr Droździk
fot. Piotr Droździk
fot. Piotr Droździk
fot. Piotr Droździk
fot. Piotr Droździk
fot. Piotr Droździk
fot. Piotr Droździk